ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัมผัสรัตติกาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* ภูมิ รังษีธนานนท์ รับบท ภัทรพล
* พงษ์นิรันดร์ กันตจินดา รับบท นายไม้
* เบญจา สิงขรวัฒน์ รับบท แจ้ง
* [[นิรุตติ์ ศิริจรรยา]] รับบท ธีระ
* [[เดือนเต็ม สาลิตุล]] รับบท ยายบุหงา
ผู้ใช้นิรนาม