ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลัทธิเต๋า"

เพิ่มขึ้น 3,769 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มเนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
* Julia Ching, R. W. L. Guisso. 1991. p.75,119. Sages and Filial Sons. https://books.google.com/books?id=ynfrlFZcUG8C&pg=PA75</ref> ไม่เน้นเรื่องพิธีกรรมซับซ้อนและระเบียบสังคมอย่าง[[ลัทธิขงจื๊อ]]<ref name="Pollard; Rosenberg; Tignor 2011 164"/> แม้แต่ละนิกายมีคำสอนด้านจริยธรรมแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปเน้นหลักการเดียวกันคือ "[[อู๋เหวย์]]" ความเป็นธรรมชาติ ความเรียบง่าย
 
ศาสนาเต๋ากำเนิดขึ้นราวศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราช<ref>Robinet 1997, p. xix</ref> โดยรับแนวคิดทางจักรวาลวิทยาจากสำนักยินหยาง และแนวปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวัฏจักรของธรรมชาติตามคัมภีร์[[อี้จิง]] ต่อมาใช้[[เต้าเต๋อจิง]]ของ[[เล่าจื๊อ]]และคัมภีร์[[จวงจื๊อ]]เป็นคัมภีร์หลักประจำศาสนา ถึงสมัย[[ราชวงศ์ฮั่น]] ลัทธิเต๋าใน[[จ๊กก๊ก]]เริ่มมีองค์กรและพิธีกรรมเป็นระบบ<ref>''Nadeau (2012)'', p. 42</ref> จนถึงปัจจุบันศาสนาเต๋าแบ่งเป็น 2 นิกายหลักคือ นิกายฉวนเจินและนิกาย[[สำนักเจิ้งอี|เจิ้งอี]] จริงๆความเชื่อเรื่องเต๋านั้นมีมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์จีนแต่มาปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครั้งแรกเมื่อ2967ก่อนค.ศ.ในยุคของจักรพรรดิเหลือง(หวงตี้) โดยคนจีนในสมัยก่อนจะนิยมสอนกันแค่ลูกหลานหรือศิษย์ในสำนักจะไม่ค่อยเที่ยวไปป่าวประกาศคำสอนไปยังแว่นแคว้นอื่นทำให้คำสอนในศาสตร์เต๋าทั้งเรื่องของหลักธรรมและความเชื่อนั้นถูกบันทึกไว้หลายคำภีร์ หลังสมัยของเล่าจื๊อและจวงจื๊อในยุคฮั่นตอนปลาย ได้มีการจัดสารบบวรรณกรรมศาสนาเต๋าต่างๆ รวบรวมคำภีร์ทุกศาสตร์ทุกแขนงทุกความเชื่อที่เกี่ยวกับเต๋าทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน อาทิเช่น หลักธรรมคำสอนของบรรพชนด้านธรรมชาติทุกชนเผ่าในจีน บทกวีเต๋าทุกชนเผ่าในจีน ประวติศาสตร์พงศาวดารการสร้างศาสนา บทเพลงสรรเสริญเทพเซียน บทสวดมนต์ต่างๆ ตำราการทำยาสมุนไพรจีน การทำพิธีกรรมของนักพรต ศิลที่ต้องปฏิบัติในศาสนา ประวัติเทพเซียนในศาสนา ตำราฮงจุยและอี้จิง อีกทั้งยังมีการนำความเชื่อเรื่องเทพเซียนทุกชนเผ่าทุกแว่นแคว้นในจีนนำมาจัดลำดับว่าเทพเซียนองค์ไหนใหญ่สุด รองลงมาคือใคร เทพเซียนท่านนี้ทำหน้าที่อะไร เทพเซียนองค์ไหนไปขึ้นกับใคร การไหว้เทพเซียนองค์นี้ต้องทำยังไง การประมวลคำภีร์ในศาสนาเต๋าใช้เวลาหลายร้อยปีตั้งแต่ยุคฮั่นตอนปลายจนมาถึงยุคของราชวงศ์หมิงจนได้เป็นคัมภีร์[[เต้าจ้าง]] (道藏)ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งคำภีร์ภีร์เต้าจ้าง (道藏) ตัวนี้ถือเป็นคำภีร์ทางศาสนาเต๋าคล้ายๆกับพระไตรปิฎกของศาสนาพุทธ และมีการพิมพ์เผยแพร่ตามรับสั่งของ[[จักรพรรดิจีน]] ถ้าจะว่าความเก่าแก่ของศาสนาเต๋ามีมาตั้งแต่มีประเทศจีนนั้นก็ไม่ผิดเพราะศาสนาเต๋าเกิดจากการรวบรวบความรู้ความเชื่อของทุกชนเผ่าในจีนเข้าไว้ด้วยกันนำมาจัดระเบียบแบ่งแยกหมวดหมู่ไว้อย่างกลมกลืนทุกศาสตร์ทุกแขนงที่ทุกรวบรวมไว้ในคำภีร์เต้าจ้าง (道藏) ต่างก็เข้ากันได้โดยไม่มีความขัดแย้งทั้งในเรื่องของความเชื่อและหลักธรรม และศาสนาเต๋าเป็นศาสนาประจำชาติจีนมาตลอดจนหลังคริสต์ศตวรรษที่ 17 จึงไม่ได้อยู่ในอุปถัมภ์ของราชสำนัก
 
ปัจจุบัน ศาสนาเต๋าเป็นหนึ่งในห้าศาสนาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการใน[[ประเทศจีน]]และ[[ประเทศไต้หวัน]] แม้ศาสนานี้จะไม่แพร่หลายนอกประเทศจีนนัก<ref>''The Ancient Chinese Super State of Primary Societies: Taoist Philosophy for the 21st Century'', You-Sheng Li, June 2010, p. 300</ref> แต่ก็พบว่ามีศาสนิกชนจำนวนหนึ่งใน[[ฮ่องกง]] [[มาเก๊า]] และ[[เอเชียตะวันออกเฉียงใต้]]