ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิจิเร็นชู"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
ZeroSixTwo ย้ายหน้า นิชิเร็งชู ไปยัง นิจิเร็นชู: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่
(ZeroSixTwo ย้ายหน้า นิชิเร็งชู ไปยัง นิจิเร็นชู: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่)
 
14,111

การแก้ไข