ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่"

เปลี่ยนจากเกิด เป็นประสูติ
(ย้อนการแก้ไขของ 27.145.28.209 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 182.232.136.157)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
(เปลี่ยนจากเกิด เป็นประสูติ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
== ประวัติ ==
เจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ เกิดประสูติเมื่อปี [[พ.ศ. 2447]] เริ่มศึกษาที่[[โรงเรียนมหาดเล็กหลวง|โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่]] ต่อมาได้ตามเสด็จ[[พระราชชายา เจ้าดารารัศมี]] อยู่ประจำที่กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาที่[[โรงเรียนราชวิทยาลัย]] ภายหลังได้ไปศึกษาต่อที่[[ประเทศอังกฤษ]] ทางด้านการเกษตร เมื่อสำเร็จการศึกษาจึงกลับมาเข้ารับราชการใน[[กรมส่งเสริมสหกรณ์|กรมสหกรณ์]] กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม เคยดำรงตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาจึงลาออกจากราชการ เนื่องจากต้องโยกย้ายไปต่างจังหวัดหลายครั้ง หลังจากที่ลาออกจากราชการแล้ว เจ้าพงษ์อินทร์ จึงได้ทำงานช่วยเหลือสาธารณกุศลด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวเสมอมา
 
เจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ อาศัยอยู่ที่คุ้มแจ่งหัวริน หรือคุ้มรินแก้ว (ปัจจุบันคือ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด) ซึ่งเป็นคุ้มที่เจ้าแก้วนวรัฐ สร้างขึ้นให้เป็นที่พำนักกับครอบครัว ภายหลังจากที่เจ้าพงษ์อินทร์ สำเร็จการศึกษามาจากต่างประเทศ<ref>[http://www.thainews70.com/ซ๊ะป๊ะ-เรื่องเก่า/ย่านถนนห้วยแก้ว๙ ย่านถนนห้วยแก้ว]</ref>
49

การแก้ไข