ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สตี (พิธีกรรม)"

{{multiple image | header = {{resize|120%|เทวรูปศาลอุทิศแด่สตรีในพิธีโจฮา}} | width = 140 | perrow = 2 | caption_align = center | image1 = Jodhpur_Sati.jpg| caption1 = ศาลอุทิศแด่สตรีในราชสำนัก เมืองจัยปูร์ รัฐราชสถาน. | image2 = Sati_Stone,_memorials_to_Indian_widows_found_all_over_India,_18th_century_CE,_currently_housed_in_the_British_Museum.jpg| caption2 = ศิลาจารึกอุทิศแด่สตรีในพ
'''พิธีสตี''' หมายถึงประเพณีการทำศพของชาวฮินดู พบในประเทศอินเดีย พิธีนี้เป็นการบูชายัญตนเองของหญิงหม้ายในพิธีศพของสามี บางครั้งเต็มใจ แต่บางครั้งก็ถูกคนอื่นบังคับ หญิงหม้ายที่ทำพิธีนี้จะถูกยกย่องให้เป็นมหาเทวีสตีมาตา และเรียกพื้นที่ที่ประกอบพิธีว่า สตีสถล (สตีสะถะละ) แล้วสร้างโบสถ์หรือวัดเพื่อให้ประชาชนกราบไหว้บูชาต่อไป คำว่า '''“สตี”''' เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า “ภรรยาผู้ซื่อสัตย์” การเป็นสตรีผู้ทรงคุณความดีนั้นต้องซื่อสัตย์ต่อสามีอย่
{{multiple image | header = {{resize|120%|เทวรูปศาลอุทิศแด่สตรีในพิธีโจฮา}} | width = 140 | perrow = 2 | caption_align = center | image1 = Jodhpur_Sati.jpg| caption1 = ศาลอุทิศแด่สตรีในราชสำนัก เมืองจัยปูร์ รัฐราชสถาน. | image2 = Sati_Stone,_memorials_to_Indian_widows_found_all_over_India,_18th_century_CE,_currently_housed_in_the_British_Museum.jpg| caption2 = ศิลาจารึกอุทิศแด่สตรีในพ
บรรทัด 1:
{{multiple image
| header = {{resize|120%|[[ประติมากรรม|เทวรูป]][[ศาลพระภูมิ|ศาล]]อุทิศแด่[[ผู้หญิง|สตรี]]ใน[[พิธีโจฮา]]}}
| width = 140 | perrow = 2
| caption_align = center
| image1 = Jodhpur_Sati.jpg| caption1 = [[ศาลพระภูมิ|ศาล]]อุทิศแด่[[ผู้หญิง|สตรี]]ใน[[พระมหากษัตริย์|ราชสำนัก]] เมืองจัยปูร์ [[รัฐราชสถาน]].
| image2 = Sati_Stone,_memorials_to_Indian_widows_found_all_over_India,_18th_century_CE,_currently_housed_in_the_British_Museum.jpg| caption2 = [[ศิลาจารึก]]อุทิศแด่[[ผู้หญิง|สตรี]]ในพิธี[[พิธีโจฮา|สตี]] [[พิพิธภัณฑ์บริติช]].
| image3 = Satigal_(sati_stone)_in_Kedareshvara_temple_at_Balligavi.JPG| caption3 = [[ศิลาจารึก]]อุทิศแด่[[ผู้หญิง|สตรี]]ในพิธี[[พิธีโจฮา|สตี]] [[โบสถ์พราหมณ์|วัด]]เกปาวเนศวร[[รัฐกรณาฏกะ]].
| image4 = OrchhaSatiTemple.jpg| caption4 = [[ศาลพระภูมิ|ศาล]]อุทิศแด่[[ผู้หญิง|สตรี]]ใน[[พิธีโจฮา|สตี]] เมืองโอรชา [[รัฐมัธยประเทศ]].
| footer_align = right
| footer = {{navbar|Chota Char Dham}}
}}
'''พิธีสตี''' หมายถึงประเพณีการทำศพของชาว[[ฮินดู]] พบใน[[ประเทศอินเดีย]] พิธีนี้เป็นการบูชายัญตนเองของหญิงหม้ายในพิธีศพของสามี บางครั้งเต็มใจ แต่บางครั้งก็ถูกคนอื่นบังคับ หญิงหม้ายที่ทำพิธีนี้จะถูกยกย่องให้เป็น[[ราณีสตีเทวี|มหาเทวีสตีมาตา]] และเรียกพื้นที่ที่ประกอบพิธีว่า สตีสถล (สตีสะถะละ) แล้วสร้าง[[โบสถ์พราหมณ์|โบสถ์]]หรือ[[โบสถ์พราหมณ์|วัด]]เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้บูชาต่อไป
 
ผู้ใช้นิรนาม