ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์"

ย้อนการแก้ไขของ 183.88.178.71 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 223.204.83.59
(ย้อนการแก้ไขของ 183.88.178.71 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 223.204.83.59)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
 
พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ มีพระเชษฐา พระอนุชา และพระขนิษฐา รวม 5 องค์ มีพระนามตามลำดับ ดังนี้
# '''เจ้าราชบุตร (สุริยฆาต ณ เชียงใหม่)''' - เจ้าตนหม่อนไปยกา (ตาทวด) ของ[[หม่อมทิพวัน กฤดากร ณ อยุธยา|เจ้าทิพวัน กฤดากร ณ อยุธยา]] และ[[หม่อมศรีนวล กฤดากร ณ อยุธยา|เจ้าศรีนวล กฤดากร ณ อยุธยา]] ในพลเอก [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช]]
# '''พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์''' เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 6
# '''เจ้าหนานมหาวงศ์''' - เจ้าตนอุ๊ยพระอัยกา (เจ้าปู่) ใน[[เจ้าจอมมารดาทิพเกษร ในรัชกาลที่ 5]] และ เจ้าตนหม่อนพระไปยกา (เจ้าตาทวด) ใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี]]
# '''เจ้าคำใส'''
# '''เจ้าหนานไชยเสนา'''
 
'''พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์''' เสด็จขึ้นครองนครเชียงใหม่ ใน [[พ.ศ. 2397]] จนกระทั่งสุรคตถึงแก่พิราลัยในวันที่ [[29 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2413]] รวมระยะเวลาที่ทรงครองนคร 16 ปี
 
== พระธิดา ==