ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคพลเมืองไทย"

== คณะกรรมการบริหารพรรค ==
=== ชุดที่ 1 (29 เมษายน พ.ศ. 2561 —) ===
{| class="wikitable"
* [[สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์]] หัวหน้าพรรค
|-
* [[กริช กงเพชร]] รองหัวหน้าพรรค
! ลำดับที่ !! ชื่อ !! ตำแหน่ง !! หมายเหตุ
* [[สมชาติ เจริญวัชรวิทย์]] รองหัวหน้าพรรค
|-
* [[สุชาติ บรรดาศักดิ์]] รองหัวหน้าพรรค
| 1
* [[โสภณ เพชรสว่าง]] รองหัวหน้าพรรค
*| [[สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์]] หัวหน้าพรรค
* นายแพทย์ [[วิชัย ชัยจิตวณิชกุล]] รองหัวหน้าพรรค
| หัวหน้าพรรค
* [[เอกพร รักความสุข]] เลขาธิการพรรค
|
* ไผท สุขสมหมาย รองเลขาธิการพรรค
|-
* [[ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์]] โฆษกพรรค รองเลขาธิการพรรค
| 2
* [[ธนชาติ แสงประดับธรรมโชติ]] ผู้อำนวยการพรรค
*| [[กริช กงเพชร]] รองหัวหน้าพรรค
| รองหัวหน้าพรรคคนที่ ๑
|
|-
| 3
*| [[โสภณ เพชรสว่าง]] รองหัวหน้าพรรค
| รองหัวหน้าพรรคคนที่ ๒
|
|-
| 4
*| นายแพทย์ [[วิชัย ชัยจิตวณิชกุล]] รองหัวหน้าพรรค
| รองหัวหน้าพรรคคนที่ ๓
|
|-
| 5
*| [[สุชาติ บรรดาศักดิ์]] รองหัวหน้าพรรค
| รองหัวหน้าพรรคคนที่ ๔
|
|-
| 6
*| [[สมชาติ เจริญวัชรวิทย์]] รองหัวหน้าพรรค
| รองหัวหน้าพรรคคนที่ ๕
|
|-
| 7
*| [[เอกพร รักความสุข]] เลขาธิการพรรค
| เลขาธิการพรรค
|
|-
| 8
*| [[ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์]] โฆษกพรรค รองเลขาธิการพรรค
* ไผท สุขสมหมาย| รองเลขาธิการพรรคคนที่ ๑
|
|-
| 9
| [[ไผท สุขสมหมาย]]
|
|- รองเลขาธิการพรรคคนที่ ๒
| 10
*| [[ธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ]] ผู้อำนวยการพรรค
| นายทะเบียนสมาชิกพรรค
|
|-
|}
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม