ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| คณะศึกษาศาสตร์ || [[สถาบันการพลศึกษา]]
|-
| คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา || [[มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์]]
|-
| [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|คณะศึกษาศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
ผู้ใช้นิรนาม