ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''วงศ์''' ({{lang-en|family}}; {{lang-la|familia}}) เป็นลำดับขั้นสูงที่เล็กที่สุด มีการแบ่งเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น ชื่อของวงศ์ใช้ภาษาละตินมักลงท้ายด้วย -aceae ในพืช โครมาลวีโอลาตา ฟังไจ และแบคทีเรีย ส่วนในอาณาจักรสัตว์จะลงท้ายด้วย -idae สิ่งมีชีวิตในแต่ละวงศ์ประกอบด้วยสมาชิกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน นั่นคือ สิ่งมีชีวิตในสกุลต่างกัน แต่อยู่ในวงศ์เดียวกันจะมีส่วนที่ใกล้เคียงกัน มักเป็นลักษณะตามระบบธรรมชาติที่แสดงความเกี่ยวพันทางวิวัฒนาการ แต่บางวงศ์เป็นลักษณะตามระบบเสริมธรรมชาติ เพียงอาศัยความสะดวกในการจัดเท่านั้น
 
ในพืชชั้นสูงอาศัยลักษณะที่ใช้ในการจัดวงศ์ จากลักษณะโครงสร้างทางลำต้น และทางการสืบพันธุ์ที่สามารถถ่ายทอดได้ ได้แก่ นิสัยการเจริญเติบโต การเรียงใบ การเกิดเพศดอกบนต้น ชนิดช่อดอก สมมาตรดอก จำนวนกลุ่มของเกสรตัวผู้ จำนวนและการเชื่อมติดกันของเกสรตัวเมีย ตำแหน่งรังไข่ ตำแหน่งไข่อ่อน ชนิดรก ชนิดผลไม้ และคัพภวิทยา
บนต้น ชนิดช่อดอก สมมาตรดอก จำนวนกลุ่มของเกสรตัวผู้ จำนวนและการเชื่อมติดกันของเกสรตัวเมีย ตำแหน่งรังไข่ ตำแหน่งไข่อ่อน ชนิดรก ชนิดผลไม้ และคัพภะวิทยา
 
พืชบางตระกูลมีลักษณะบางประการที่บ่งชี้ชัดเจน เช่น [[วงศ์ทานตะวัน]] (Compositae) มีช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น ([[:en:Head (botany)|head, capitulum]]) ส่วนใน[[วงศ์ผักชี]] (Umbelliferae) มี[[ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม]] (umbel) และ[[ผลแยกแล้วแตก]] ([[:en:schizocarp|schizocarp]]) และ[[วงศ์ก่วม]] (Aceraceae) มีผลแยกแล้วแตกและมีปีก (winged schizocarp) แต่ใน[[วงศ์กุหลาบ]] (Rosaceae) มีผลแตกต่างไปตามวงศ์ย่อย
146,228

การแก้ไข