ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุกรมวิธาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้อักษรตัวใหญ่เป็นอักษรตัวเล็ก)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[เขต (ชีววิทยา)|โดเมน]]หรือเขต (domain, empire, superregnum) เช่น มนุษย์ โดเมน [[Eukaryota]]
* [[อาณาจักร (ชีววิทยา)|อาณาจักร]] (kingdom, regnum) เช่น [[อาณาจักรสัตว์]] (Animalia) และ[[อาณาจักรพืช]] (Plantae)
* [[ไฟลัม]] (phylum) สำหรับ[[สัตว์]] (เช่น มนุษย์ ไฟลัม [[Chordata]]) หรือและ[[หมวด (ชีววิทยา)|หมวด]]หรือส่วน (division) สำหรับ[[พืช]]
* [[ไฟลัมย่อย]] (subphylum) เช่น มนุษย์ ไฟลัมย่อย คือ [[Vertebrata]]
* [[ชั้น (ชีววิทยา)|ชั้น]] (class) เช่น มนุษย์ ชั้น [[Mammalia]]
157,469

การแก้ไข