ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมู่เกาะเซ็งกากุ"

แทนที่ "ชิโมะโนะเซะกิ" → "ชิโมโนเซกิ" ด้วยสจห.
(แทนที่ "ชิโมะโนะเซะกิ" → "ชิโมโนเซกิ" ด้วยสจห.)
[[ไฟล์:Diàoyúdǎo.png|thumbnail|left|แผนที่วาดโดยนักเขียนแผนที่ชาวญี่ปุ่น แสดงว่าหมู่เกาะเซ็งกะกุ/เตียวหยูเป็นของจีน]]
 
หมู่เกาะดังกล่าวเป็นชายแดนนอกชายฝั่งของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันโจรสลัดญี่ปุ่น (Wokou) ในระหว่างปี พ.ศ. 1911 – 2454 (ค.ศ. 1368-1911) ซึ่งอยู่ในช่วงราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ทั้งนี้ แผนที่แสดงภูมิภาคเอเชียของจีน รวมถึงแผนที่ซึ่งจัดทำขึ้นโดยนักเขียนแผนที่ชาวญี่ปุ่นในช่วงคริสศตวรรษที่ 18 แสดงว่าหมู่เกาะเซ็งกะกุ/เตียวหยู เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน (ขณะที่ ก่อนปี พ.ศ. 2427 ไม่มีข้อมูลอ้างอิงถึงหมู่เกาะดังกล่าวในเอกสารทางการของญี่ปุ่น) ญี่ปุ่นยึดครองหมู่เกาะดังกล่าวในปี พ.ศ. 2438 ตาม การลงนามใน[[สนธิสัญญาชิโมะโนะเซะกิโมโนเซกิ]] ภายหลังจากที่จีนแพ้[[สงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่หนึ่ง]] <ref>MACROECONOMIC ANALYSIS BRIEFING สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ส่วนการวิเคราะห์เสถียรภาพเศรษฐกิจ สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค</ref> <ref>หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แถลงการณ์พอทสดัมระบุว่า "อำนาจอธิปไตยญี่ปุ่นจะจำกัด อยู่ที่เกาะฮนชู เกาะฮกไกโด เกาะคีวชู เกาะชิโกกุและเกาะเล็กอื่นๆ ที่เรากำหนด ซึ่ง "เรา" หมายถึงผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่สองที่พบกันที่กรุงพอทสดัม(สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยญี่ปุ่นได้ยอมรับเงื่อนไขของประกาศดังกล่าว</ref>
 
หมู่เกาะเซ็งกะกุอยู่ภายใต้การดูแลของ[[ประเทศญี่ปุ่น]]มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2438 (ค.ศ. 1895) จนกระทั่งสิ้นสุด[[สงครามโลกครั้งที่สอง]]จึงอยู่ในการดูแลของกองทัพสหรัฐอเมริกา หลังการส่งมอบพื้นที่ฐานทัพสหรัฐในหมู่เกาะรีวกีวในปี พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) <ref>Lee, Seokwoo. (2002). {{Google books|MZGsi1ptLvoC|''Territorial Disputes Among Japan, China and Taiwan Concerning the Senkaku Islands,'' pp. 10–13.|page=10}}</ref> จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของ[[จังหวัดโอะกินะวะ]] โดยมีการโต้แย้งจาก[[สาธารณรัฐประชาชนจีน]] และ[[สาธารณรัฐจีน]] ที่อ้างว่าดินแดนนี้เป็นของจีนมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 เป็นส่วนหนึ่งของ[[เทศมณฑล]][[อี๋หลาน]] ของไต้หวัน <ref name="TWcouncilor"> {{cite web | url = http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20120708000063&cid=1101&MainCatID=11 | title = Former New Taipei councilor explains PRC flag controversy | accessdate = 21 July 2012 | author = WantChinaTimes.com | date = 8 July 2012 | work = WantChinaTimes.com}}</ref>
31,097

การแก้ไข