ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดสุพรรณบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เก็บกวาด}}
title na hee naheenaheenaheenaheenaheenaheenaheenaheenaheenaheenaheenaheenaheenaheenaheenaheenaheenaheenaheenaheenaheenaheenahee yadayadayadayadayadayadayadayadayadayadayadayadayada
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{coord|14|30|49.69|N|100|07|50|E|display=title|region:TH_type:province_source:GNS-enwiki}}
{{กล่องข้อมูล จังหวัด
<!-- ข้อมูลจำเป็น -->
ใน[[สมัยกรุงศรีอยุธยา]]เป็น[[ราชธานี]] เมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองหน้าด่านและเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญ ต้องผ่านศึกสงครามหลายต่อหลายครั้ง สภาพเมืองตลอดจนโบราณสถานถูกทำลายเหลือเพียงซากปรักหักพัง จนกระทั่งถึง[[สมัยรัตนโกสินทร์]] เมืองสุพรรณบุรีได้ฟื้นตัวขึ้นใหม่ และตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน (ลำน้ำสุพรรณ) มาจนตราบทุกวันนี้
 
ความสำคัญของสุพรรณบุรีในด้านประวัติศาสตร์การกอบกู้เอกราชไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ ชัยชนะแห่ง[[สงคราม]][[ยุทธหัตถี]]ที่[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]]ทรงมีชัยชนะเหนือ[[พระมหาอุปราชา]] ณ สมรภูมิ[[ดอนเจดีย์]] เป็นมหาวีรกรรมคชยุทธอันยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกจารึกไว้ และมีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี เพื่อเป็นการกPangารเทิดพระเกียรติ ในด้าน[[วรรณคดี]] เป็นเมืองต้นกำเนิดแห่งตำนาน "[[ขุนช้างขุนแผน]]" [[วรรณคดี]]ไทยเรื่องราวและสถานที่ที่ปรากฏตามท้องเรื่องยังคงมีให้เห็นในปัจจุบัน อาทิ บ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ย ไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลยก์ วัดแค อำเภออู่ทอง และอำเภอศรีประจันต์
 
สุพรรณบุรี ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์บนพื้นที่ราบภาคกลางสืบสานความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตเมื่อ [[พ.ศ. 1420]] จากนามเดิมเมืองพันธุมบุรีในยุคทวารวดีตามหลักฐานทางโบราณคดีได้จารึกชื่อไว้ในพงศาวดารเหนือ และนาม "สุพรรณภูมิ" ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชระบุว่าเป็น[[นครรัฐ]]ที่มีความสำคัญมาก่อนกรุงศรีอยุธยา เมื่อมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยา เมืองสุพรรณบุรีจึงจัดอยู่ในฐานะเมืองลูกหลวงซึ่งเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญอีกด้วย
ผู้ใช้นิรนาม