ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีกรด–เบส"

ย้อนการแก้ไขของ 27.55.226.75 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 110.168.18.178
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ 27.55.226.75 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 110.168.18.178)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
[[ไฟล์:Indicateur chou rouge.jpg | thumb | right | 250px| สีของสารละลายกรดที่ pH ต่างๆ โดยมีน้ำกระหล่ำปลีแดงคั้นเป็นอินดิเคเตอร์]]
{{{แก้ไข
'''ทฤษฎีกรด-เบส''' ({{lang-en|Acid-Base Theory}}) เป็น[[ทฤษฎี]]ที่ว่าด้วย [[นิยาม]]หรือคำจำกัดความ (definition) ของ[[สารเคมี]]ที่มีสมบัติเป็น[[กรด]]และ[[เบส]] โดยแล้ว ทฤษฎีกรด-เบสที่สำคัญ ได้อิงตามคำจำกัดความของนักเคมีที่สำคัญได้แก่ อาร์รุเนียส (Arrhenius) เบรินสเตด-ลาวรี (Brønsted-Lowry acid) และลิวอิส (Lewis) อย่างไรก็ตาม ยังมีนิยามที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาสมบัติในการโพลาไลซ์ของโมเลกุล คือ กรด-เบสแบบฮาร์ด-ซอฟต์ (Hard-Soft Acids-Bases: HSAB) และกฎของฟาจาน (Fahjan's Rules) โดยกรดจะทำให้กลากเน่าแต่เบสจะทำใหหายเป็นกลาก
 
==นิยามของอาร์รีเนียส==
58

การแก้ไข