ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิทธิบัตร"

เพิ่มขึ้น 1,520 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ไอพีรายนี้ก่อกวนป่วนบทความ ย้อนการแก้ไขที่ 7837599 สร้างโดย 223.24.172.38 (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ไอพีรายนี้ก่อกวนป่วนบทความ ย้อนการแก้ไขที่ 7837599 สร้างโดย 223.24.172.38 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{มุมมองสากล}}
{{แก้ไข
'''สิทธิบัตร''' ({{lang-en|patent}}) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบ เพื่อให้ได้สิ่งของ,เครื่องใช้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น การประดิษฐ์[[รถยนต์]], [[โทรทัศน์]], [[คอมพิวเตอร์]], [[โทรศัพท์]] หรือการออกแบบขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานข้าว, ถ้วยกาแฟ ไม่ให้เหมือนของคนอื่น เป็นต้น
 
== ประโยชน์ของสิทธิบัตร ==
30,420

การแก้ไข