ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซูซู"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ประเภท =วงดนตรี
| ภาพ = วงซูซู.jpg
| คำบรรยายภาพ = สมาชิกวงซูซู ฟูลส์ปัจจุบันเรียงตามเข็มนาฬิกา ระพินทร์ พุฒิชาติ,นฤภรกมล ฉายแสง,ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช,คริษฐา สังสะโอภาส
| ขนาดภาพ =
| ภาพแนวนอน =
9

การแก้ไข