ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมชาย อาสนจินดา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{บน}}
* [[ลูกทาส]] (2521) ช่อง 3
* [[ขุนศึกมหาราช]] (2522) ช่อง 5
* [[สี่แผ่นดิน]] (2523) ช่อง 5
* [[ไฟรัก ไฟพยาบาท]] (2524) ช่อง 3
* [[สลักจิต]] (2524) ช่อง 3
* [[มายาสีเงิน]] (2524) ช่อง 3
* [[ข้างหลังภาพ]] (2524) ช่อง 5
* [[หลง]] (2524) ช่อง 9
* [[จดหมายจากเมืองไทย]] (2525) ช่อง 7
* [[ปราสาทมืด]] (2525) ช่อง 5
* [[ลุงคำ]] (2525) ช่อง 7
* [[คนเดินดิน]] (2526) ช่อง 9
* [[พ่อปลาไหล]] (2526) ช่อง 3
* [[ทัดดาวบุษยา]] (2527) ช่อง 5
* [[ขยะเปื้อนทอง]] (2527) ช่อง 9
* [[ขมิ้นกับปูน]] (2527) ช่อง 9
* [[คำพิพากษา (นวนิยาย) | คำพิพากษา]] (2528) ช่อง 3
* [[กตัญญูพิศวาส]] (2528) ช่อง 3
* [[ระนาดเอก]] (2528) ช่อง 7
* [[พรายนางแก้ว]] (2529) ช่อง 3
* [[ทองพลุและสหาย]] (2529) ช่อง 9
* [[สื่อรักภูติน้อย]] (2530) ช่อง 5
* [[เจ้าหญิงขันทอง]] (2530) ช่อง 3
* [[มหาเวสสันดรชาดก]] (2530) ช่อง 5
* [[ในม่านเมฆ]] (2530) ช่อง 9
* [[เล็บครุฑ (นวนิยาย) | เล็บครุฑ]] (2530) ช่อง 5
{{กลาง}}
ผู้ใช้นิรนาม