ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เชาวน์วัศ สุดลาภา"

== เกียรติยศที่ได้รับ ==
* รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ (สังข์เงิน) ( ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2522)<ref>http://www.prthailand.com/images/activities_images/sungprize05.pdf</ref> จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ด้านสาขาการบริหารและการปกครอง)
* ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของ[[จังหวัดลพบุรี]]<ref>http://library.tru.ac.th/il/lop/pepp/pep1.html</ref>
* ได้รับการจัดสร้างอนุสาวรีย์เชาวน์วัศน์ สุดลาภาขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีที่ประชาชนชาว[[อำเภอกะปง]] [[จังหวัดพังงา]]สร้างไว้ให้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ผู่ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านนี้
 
221

การแก้ไข