ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เชาวน์วัศ สุดลาภา"

* ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยชาวบ้านจังหวัดลพบุรี <ref>http://library.tru.ac.th/il/lop/pepp/pep1.html</ref>
* ปราบปรามโจรผู้ร้าย (ขณะที่โจรเรียกค่าไถ่กำลังอาละวาดหนักที่[[จังหวัดลพบุรี]] และสามารถปราบปรามเรียกความสงบกลับคืนมาได้จนถึงปัจจุบัน
* ริเริ่มจัดตั้ง[[ธนาคาร]]ข้าว [[ธนาคาร]]ประชาชน และโรงสีสีชาวนาเพื่อแก้ไขปัญหายากจนของชาว[[จังหวัดลพบุรี]]
* สร้างเหรียญหลวงพ่อเขาตระเครา วัดโพธิ์ชราราม [[จังหวัดลพบุรี]] <ref>http://shopping.sanook.com/buy/buy_detail.php?nitemID=3509095</ref>
* ผู้ก่อตั้งและพัฒนาสวนรุกชาตินำตกวังก้าน [[อำเภอชัยบาดาล]] จังหวัดลพบุรี <ref>http://www.chaiwit.ac.th/dataschool/data/local/local6.html</ref>
221

การแก้ไข