ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เชาวน์วัศ สุดลาภา"

* พ.ศ. 2527 - 2530 ผู้ว่าราชการ[[จังหวัดเพชรบุรี]]
* พ.ศ. 2531 รองหัวหน้า[[พรรคกิจสังคม]]
*พ.ศ. 2538 ที่ปรึกษา[[นายกรัฐมนตรี]]ด้านการบริหาร (ฯพณฯ ท่าน [[บรรหาร ศิลปอาชา]])
* พ.ศ. 2531 - 2535 ประธานคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร[[สภาผู้แทนราษฎรไทย]]
* พ.ศ. 2531 - 2539 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[[จังหวัดลพบุรี]] 4 สมัย (สอบได้ที่1 ทั้ง 4 สมัยซ้อน)
* พ.ศ. 2535 รอง[[ประธานสภาผู้แทนราษฏรไทย]] [[รายนามรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทย]]
* พ.ศ. 2535 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา[[นายกรัฐมนตรี]]ฝ่ายการต่างประเทศ (ฯพณฯ ท่าน [[พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ]]) เป็น[[นายกรัฐมนตรี]]
* พ.ศ. 2535 - 2536 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครั้งที่2<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/103/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๘ ราย)]</ref>
* พ.ศ. 2538 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการบริหาร (ฯพณฯ ท่าน [[บรรหาร ศิลปอาชา]])
221

การแก้ไข