ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| full_name = พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (องค์ด้านเหนือ) พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (องค์ด้านใต้)
| common_name =
| image_object = ภาพ:PhraBuddhaLoedlahNapalai2PhraBuddhaLoedlahNapalai2.jpg
| short_describtion = พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
| type_of_object = พระพุทธรูป
==ประวัติ==
เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ มีพระราชปรารภว่า ในสมัยอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงหล่อพระศรีสรรเพชญ์ และพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆ มา ทรงหล่อพระรูปสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ผู้ทรงเป็นบรมกษัตริย์ขึ้นไว้สักการบูชา ด้วยอาศัยปรารภเหตุทั้งสองอย่างนี้ จึงทรงพระราชศรัทธาสร้างพระพุทธรูปใหญ่ หุ้มด้วยทองคำ เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ รัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 เมื่อทรงปรึกษา[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เมื่อครั้งยังทรงผนวช จึงมีพระราชดำริว่าพระพุทธรูปความมีความสูงในราวหกศอก จึงได้ทรงสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่อง อย่างจักรพรรดิราช 2 องค์ จารึกพระนามองค์หนึ่งว่า พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช จักรพรรดินารถบพิตร อีกพระองค์หนึ่งจารึกพระนามว่า พระพุทธเลิศหล้าสุลาลัย ทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระบรมชนกนารถธรรมิกราชบพิตร ซึ่งเดิมเรียกว่า แผ่นดินต้น แผ่นดินกลาง จึงมีพระบรมราชโองการให้ตั้งนามแผ่นดินตามพระพุทธปฏิมากรทั้ง 2 พระองค์ แผ่นดินต้นให้ใช้ว่าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แผ่นดินกลางให้ใช้ว่าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าสุลาลัย ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เปลี่ยนสร้อยพระนามเป็น “นภาลัย”
==ข้อสังเกตุ==
<gallery>
ภาพ:PhraBuddhaYotfaChulalok2.jpg|พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ภาพ:PhraBuddhaLoedlahNapalai2.jpg|พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
</gallery>
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จะมีพระพักตร์ค่อนไปทางกลมมากกว่า พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 
==ประเพณี==
-
==อ้างอิง==
{{ต้องการอ้างอิง}}
 
<gallery>
ภาพ:PhraBuddhaYotfaChulalok2.jpg|พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ภาพ:PhraBuddhaLoedlahNapalai2.jpg|พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
</gallery>
 
[[หมวดหมู่:พระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทย]]
18,611

การแก้ไข