ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองหนองคาย"

# [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233]] หรือ [[ถนนมิตรภาพ|ถนนมิตรภาพสายเก่า]]
# [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 242]] หรือ ถนนพนังชลประทาน
# [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243]] หรือ ถนนหนองคาย-สะพานมิตรภาพ เสด็จ
และมีถนนสายหลัก 4 สาย คือ ถนนมีชัย ถนนประจักษ์ศิลปาคม ถนนแก้ววรวุฒิ และถนนพนังชลประทานเป็นถนนเรียบแนวเขตเทศบาลเมืองหนองคาย และมีถนนสายสั้น ๆ ที่เรียบตามแนวฝั่งแม่น้ำโขงตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโขง มีการปรับปรุงพื้นที่เป็นพื้นที่นันทนาการ ชมทัศนียภาพของ[[แม่น้ำโขง]]และ[[ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว]]
 
ผู้ใช้นิรนาม