ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไรชส์อุนมิทเทิลบาร์ไคท์"

ลบป้าย ค.ศ.
(เก็บกวาดแม่แบบเรียงลำดับ)
(ลบป้าย ค.ศ.)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ใช้ปีคศ|width=300px}}
[[ไฟล์:HRR 1789 EN.png|thumb|300px|รัฐของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในปี ค.ศ. 1789 แต่ละรัฐที่เห็นเป็นสีต่าง ๆ ต่างก็มีสิทธิทางการปกครองและทางด้านการยุติธรรมที่ต่างกันไปตามแต่จะระบุโดยพระจักรพรรดิ]]
'''อำนาจอธิปไตยซึ่งประมุขขึ้นโดยตรงต่อจักรพรรดิ'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 391</ref> ({{lang-de|Reichsfreiheit; Reichsunmittelbarkeit}}, {{lang-en|Imperial immediacy}}) หรือทับศัพท์ว่า'''อิมพีเรียลอิมมีเดียซี''' เป็นสถานะ[[เอกสิทธิ์]]ทางการเมืองตาม[[ระบบเจ้าขุนมูลนาย]]ที่จักรพรรดิแห่ง[[จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]มอบให้แก่[[จักรพรรดินครอิสระ]] [[รัฐคริสตจักร]] หรือ[[ราชรัฐ]] รัฐที่ได้รับ "อิมพีเรียลอิมมีเดียซี" เช่น แอบบีดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองโดยตรงของ[[จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]และ[[สภานิติบัญญัติแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|สภานิติบัญญัติ]] (Reichstag<!--en:Reichstag (institution)-->) โดยไม่ตัองมีเจ้าผู้ครองอื่นเป็นตัวกลาง ในภาษาสมัยปัจจุบันก็หมายถึงรูปแบบของรัฐที่ปกครองตนเอง
8,228

การแก้ไข