ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 34"

ย้อนการแก้ไขที่ 7831408 สร้างโดย 223.24.62.68 (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 7831408 สร้างโดย 223.24.62.68 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
* วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2518 พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลาออกจากตำแหน่ง
 
== การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 34 ของไทย ==
{{{ปฏิรูปการเมือง การปกครอง
คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ทำให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่พ้นจากตำแหน่ง
 
== อ้างอิง ==
2,596

การแก้ไข