ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แหวนชาวประมง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(พุทธามาตย์ ย้ายหน้า แหวนแห่งชาวประมง ไปยัง แหวนชาวประมง: ตามอ้างอิง)
'''แหวนชาวประมง'''<ref>{{cite web|title=พระสันตะปาปา (Pope)|url=http://www.kamsonbkk.com/bible/bible-vocabulary/5025-พระสันตะปาปา-pope|publisher=แผนกคริสตศาสนธรรม มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ|date=24 กุมภาพันธ์ 2557|accessdate=21 สิงหาคม 2561}}</ref> (ละติน: ''Annulus Piscatoris'') ถือเป็นหนึ่งในเครื่องสมณกกุธภัณฑ์ใน[[พระสันตะปาปา]] ผู้เป็นประมุขแห่ง[[โรมันคาทอลิก|พระศาสนจักรคาทอลิก]]และเป็นผู้สืบทอดภาระหน้าที่ของ[[นักบุญเปโตร]] พระสันตะปาปาองค์แรกซึ่งเคยเป็นชาวประมงมาก่อน ตราบนหัวแหวนนี้มักทำเป็นภาพนักบุญเปโตรกำลังจับปลาอยู่บนเรือ แหวนนี้ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในเอกสารปี ค.ศ. 1265 ในสมณสมัย[[สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 4|พระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 4]]<ref>{{cite web|url=http://www.dieter-philippi.de/en/ecclesiastical-fineries/ring-of-the-fisherman-piscatory-ring |title=Sammlung Philippi - The Piscatory Ring (Anulus piscatoris) of Pope Benedict XVI |publisher=Dieter-philippi.de |date= |accessdate=2013-08-19}}</ref> มันถูกใช้เป็นตราประทับบนเอกสารควบคู่กับลายเซ็นของพระสันตะปาปาจนถึงค.ศ. 1842<ref>{{cite web|url=http://www.catholicculture.org/culture/library/dictionary/index.cfm?id=36109 |title=Dictionary : RING OF THE FISHERMAN |publisher=Catholic Culture |date= |accessdate=2013-08-19}}</ref>
 
เมื่อพระสันตะปาปาสิ้นพระชนม์ลง จะมีการประกอบพิธีเพื่อทำลายแหวน [[กาแมร์เลนโก]] (เลขาธิการพระราชวังพระสันตะปาปากรมวังประจำพระองค์) จะใช้ฆ้อนตอกลงบนลิ่มลงสู่กลางหัวแหวน และใช้ฆ้อนทุบแหวนให้ยุบเป็นประจักษ์ต่อหน้าเหล่า[[พระคาร์ดินัล]] ปัจจุบัน การทำลายแหวนถือเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดสมณสมัยของพระสันตะปาปาพระองค์ก่อน การสละตำแหน่งของ[[สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16]] ก็มีการประกอบพิธีนี้เช่นกัน และในระหว่างพิธีพิธีเข้ารับตำแหน่งของพระสันตะปาปาองค์ใหม่ กาแมร์เลนโกก็จะสวมแหวนเข้าที่นิ้วนางขวาของพระสันตะปาปาองค์ใหม่<ref>{{cite web|url=https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=4697|title=The Ring of the Fisherman|author=Catholic Online|publisher=}}</ref>
 
เมื่อนักบวชในคริสตจักรเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาเป็นการส่วนพระองค์ พระสันตะปาปามักจะยื่นพระหัตถ์ขวาให้พวกเขาจูบบนหัวแหวน ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อพระองค์ผู้ทรงเป็นดั่ง "จักรพรรดิโลก"
29,999

การแก้ไข