ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองหนองคาย"

และมีถนนสายหลัก 4 สาย คือ ถนนมีชัย ถนนประจักษ์ศิลปาคม ถนนแก้ววรวุฒิ และถนนพนังชลประทานเป็นถนนเรียบแนวเขตเทศบาลเมืองหนองคาย และมีถนนสายสั้น ๆ ที่เรียบตามแนวฝั่งแม่น้ำโขงตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโขง มีการปรับปรุงพื้นที่เป็นพื้นที่นันทนาการ ชมทัศนียภาพของ[[แม่น้ำโขง]]และ[[ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว]]
 
==== จุดผ่านแดนที่ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนประเทศลาว ====
ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายมีจุดผ่านแดน 2 จุด คือ
# จุดผ่านแดนด่าน[[สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 1 (หนองคาย–เวียงจันทน์)|สะพานมิตรภาพไทย-ลาว]] ระหว่าง[[อำเภอเมืองหนองคาย]]และ[[นครหลวงเวียงจันทน์]]