ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศฟิลิปปินส์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เศรษฐกิจฟิลิปปินส์มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็น[[รายชื่อประเทศเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ราคาตลาด)|อันดับที่ 34 ของโลก]] โดยในปี ค.ศ. 2017 มี[[ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ]] (ราคาตลาด) โดยประมาณอยู่ที่ 348,593 ล้าน[[ดอลลาร์สหรัฐ]]<ref name=imf2/> สินค้าส่งออกหลักได้แก่ ผลิตภัณฑ์[[สารกึ่งตัวนำ]]และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริภัณฑ์ขนส่ง เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์[[ทองแดง]] ผลิตภัณฑ์[[ปิโตรเลียม]] [[น้ำมันมะพร้าว]] และผลไม้<ref name=CIAfactbook/> คู่ค้ารายใหญ่ได้แก่ [[สหรัฐอเมริกา]] [[ญี่ปุ่น]] [[จีน]] [[สิงคโปร์]] [[เกาหลีใต้]] [[เนเธอร์แลนด์]] [[ฮ่องกง]] [[เยอรมนี]] [[ไต้หวัน]] และ[[ไทย]]<ref name=CIAfactbook/> [[เงินตรา|หน่วยเงินตรา]]ของประเทศคือ[[เปโซฟิลิปปินส์]]
 
ในฐานะ[[ประเทศอุตสาหกรรมใหม่]] ระบบเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ได้เปลี่ยนผ่านจากระบบที่พึ่งพิงเกษตรกรรมไปสู่ระบบที่เน้นการบริการและการผลิตมากขึ้น จากจำนวนผู้อยู่ในกำลังแรงงานทั้งหมดประมาณ 40.813 ล้านคนของประเทศ81<ref name=CIAfactbook/> [[เกษตรกรรมในประเทศฟิลิปปินส์|ภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนการจ้างงานคิดเป็นร้อยละ 30]] และสร้างมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 14 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการจ้างงานร้อยละ 14 และสร้างมูลค่าร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในขณะที่ร้อยละ 47 เป็นแรงงานในภาคบริการซึ่งสร้างมูลค่าร้อยละ 56 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ<ref name="nscb2009">{{cite web|url=http://www.nscb.gov.ph/sna/2009/3rdQ2009/2009gnpi3.asp|author=Republic of the Philippines. National Statistical Coordination Board|title=Third Quarter 2009 Gross National Product and Gross Domestic Product by Industrial Origin|accessdate=December 11, 2009}}</ref><ref name="quickstat">{{cite web|url=http://www.census.gov.ph/data/quickstat/qs0909tb.pdf|archiveurl=https://web.archive.org/web/20120711125757/http://www.census.gov.ph/data/quickstat/qs0909tb.pdf|archivedate=July 11, 2012|author=Philippine Statistics Authority|title=Quickstat|format=PDF|date=October 2009|accessdate=December 11, 2009}}</ref>
 
[[อัตราการว่างงาน]]ของฟิลิปปินส์ ณ วันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2014 อยู่ที่ร้อยละ 6.0<ref>{{cite web|url=http://www.marketwatch.com/story/philippines-jobless-rate-eases-to-6-in-october-2014-12-10|title=Philippines jobless rate eases to 6% in October|publisher=[[MarketWatch]]|date=December 10, 2014|accessdate=December 14, 2014}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.rttnews.com/2428724/philippine-unemployment-rate-falls-in-october.aspx|title=Philippine Unemployment Rate Falls In October|publisher=RTTNews|date=December 10, 2014|accessdate=December 14, 2014}}</ref> ในขณะเดียวกัน เนื่องจากสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานมีราคาถูกลง อัตราเงินเฟ้อจึงขยายตัวลดลงเหลือร้อยละ 3.7 ในเดือนพฤศจิกายน ปีเดียวกัน<ref>{{cite web|last=Magtulis |first=Prinz P. |url=https://www.bloomberg.com/news/2014-08-28/philippine-second-quarter-gdp-growth-quickens-beating-estimates.html |title=Philippine GDP Growth Beats Estimate in Boost to Aquino Goal |publisher=[[Bloomberg News]] |date=August 28, 2014 |accessdate=September 21, 2014}}</ref> [[ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ]] ณ เดือนตุลาคม ค.ศ. 2013 มีมูลค่า 83,201 ล้านดอลลาร์สหรัฐ<ref>Denis Somoso. (September 30, 2013). [http://ph.austronesia.net/?q=Philippine-Gross-International-reserves-GIR-totaled-83.201-Billion-US-Dollars-at-end-of-August-2013 "$83.201 Billion – Philippines GIR now Rank 26th World's highest International Reserves"]. ''Philippines, ASIA and the Global Economy Site''. Retrieved September 30, 2013.</ref><!--<ref>International Monetary Fund. (December 1, 2009). [http://www.imf.org/external/np/sta/ir/phl/eng/curphl.htm#I "Philippines: International Reserves and Foreign Currency Liquidity"]. Retrieved December 17, 2009.</ref>--> [[อัตราส่วนหนี้สินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ]]ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากสถิติสูงสุดที่ร้อยละ 78 ในปี ค.ศ. 2004<ref>{{cite web|last=Mendoza|first=Ronlad U.|url=http://www.rappler.com/thought-leaders/7559-debt-free|title=Debt free?|publisher=[[Rappler]]|date=June 25, 2012|accessdate=December 14, 2014}}</ref> มาอยู่ที่ร้อยละ 38.1 ณ เดือนมีนาคม ค.ศ. 2014<ref>{{cite web|url=http://www.rappler.com/business/economy-watch/69949-debt-govt-ratio|title=Debt-to-gov't ratio hits 38.1% in end-March|publisher=[[Rappler]]|date=September 23, 2014|accessdate=December 14, 2014}}</ref><ref>{{cite web|last=Dela Peña|first=Zinnia B.|url=http://www.philstar.com/business/2014/09/24/1372404/debt-gdp-ratio-continues-improve|title=Debt-to-GDP ratio continues to improve|publisher=[[The Philippine Star]]|date=September 24, 2014|accessdate=December 14, 2014}}</ref> ฟิลิปปินส์เป็นประเทศผู้นำเข้าสุทธิ<ref name="quickstat"/> แต่ก็เป็นประเทศเจ้าหนี้เช่นกัน<ref>{{cite web|url=http://newsinfo.inquirer.net/152897/from-butt-of-jokes-in-1986-philippines-has-risen-to-creditor-nation-says-ex-finance-chief#ixzz2szxJl2Et |title=From butt of jokes in 1986, Philippines has risen to creditor nation, says ex-finance chief |publisher=Newsinfo.inquirer.net |date=February 28, 2012 |accessdate=March 3, 2014}}</ref>
ผู้ใช้นิรนาม