ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองหนองคาย"

==== จุดผ่านแดนที่ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ====
ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายมีจุดผ่านแดน 2 จุด คือ
# จุดผ่านแดนด่าน[[สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 1 (หนองคาย–เวียงจันทน์)||สะพานมิตรภาพไทย-ลาว]] ระหว่าง[[อำเภอเมืองหนองคาย]]และ[[นครหลวงเวียงจันทน์]]
# จุดผ่านแดนด่านท่าเสด็จ ระหว่างอำเภอเมืองหนองคายและกำแพงนครเวียงจันทน์