ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองหนองคาย"

==== การคมนาคมทางอากาศ ====
ปัจจุบันจังหวัดหนองคายไม่มีท่าอากาศยาน การเดินทางโดยเครื่องบินจึงต้องไปใช้[[ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี]]ของ[[จังหวัดอุดรธานี]] ซึ่งอยู่ห่างกับจังหวัดหนองคายประมาณ 54 กิโลเมตร และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยจัดให้มีรถยนต์บริการรับส่งระหว่างจังหวัดหนองคายกับท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ตลอดจนมีการให้บริการจำหน่ายตั๋วสำรองที่นั่งในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
 
=== การศึกษา ===
[[ไฟล์:อาคาร ๔ ท.๑ สว่างวิทย์.jpg|200px|thumbnail|Right|อาคาร ๔ (เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา) ที่โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา]]
 
; สถาบันอาชีวศึกษา
* สถาบันของรัฐ ได้แก่ [[วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย]], วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย, [[วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย สอฉ.๑|วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย]] และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย
* สถาบันของเอกชน ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน และโรงเรียนเจมส์บริหารธุรกิจ
{|
| width = "500" valign="top" |
; โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย
* โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา
* โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์
* โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง
* โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน
* โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา
; โรงเรียนมัธยม สพม.เขต 21
* [[โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร]]
* [[โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร]]
; โรงเรียนประถม สพป.นค.เขต 1
* โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
* โรงเรียนจอมมณี
* โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี
* โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา
*
| width = "500" valign="top" |
; โรงเรียนเอกชน
* โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก
* โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์
* โรงเรียนราชตั้งใจวิทยา
* โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง
* โรงเรียนเซต์ปอลหนองคาย
* โรงเรียนอนุบาลสาริกา
* โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา
; โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
* โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย
|}
 
== ตราสัญลักษณ์ ==