ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เฟลิคส์ เม็นเดิลส์โซน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โยงไปหน้าที่มี)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เฟลิคส์ เม็นเดิลส์โซน เกิดที่[[ฮัมบวร์ค]] ในครอบครัวชาว[[ยิว]] เป็นบุตรของอับราฮัม นายธนาคารซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนศาสนาเป็น[[คาทอลิก]] ต่อมาครอบครัวได้ย้ายมาอาศัยที่[[เบอร์ลิน]]
 
เฟลิคส์ได้รับการฝึกฝนให้เล่นเปียโนจากมารดา ป้า และพี่สาวชื่อฟันนี ซึ่งเป็นนักดนตรีสมัครเล่น และได้รับการยอมรับว่าเป็นอัจฉริยะมาตั้งแต่เด็กเช่นเดียวกับ[[โวล์ฟกังว็อล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ทโมทซาร์ท|โมซาร์ทโมทซาร์ท]] เขาได้รับการฝึกฝนการประพันธ์เพลง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1817 เมื่ออายุเพียง 9 ปี และได้เริ่มแสดงคอนเสิร์ตตั้งแต่ปีนั้น ต่อมาเขาได้ศึกษาต่อด้าน[[ปรัชญา]] [[สุนทรียศาสตร์]] [[ประวัติศาสตร์]] และ[[ภูมิศาสตร์]] ที่[[มหาวิทยาลัยเบอร์ลิน]]
 
เม็นเดิลส์โซนเป็นคีตกวีเพียงไม่กี่คนที่มีฐานะร่ำรวย แตกต่างจากศิลปินที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ที่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากจนข้นแค้น
160,081

การแก้ไข