ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กล้ามเนื้อเรียบ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล กายวิภาคศาสตร์
[[ภาพ:Glatte Muskelzellen.jpg|thumb|ภาพ[[มิญชวิทยา]]ของกล้ามเนื้อเรียบ]]
| Name = กล้ามเนื้อเรียบ<br>(Smooth muscle)
| Latin =
| GraySubject =
| GrayPage =
| Image = Glatte Muskelzellen.jpg
| Caption = [[จุลกายวิภาคศาสตร์]]ของ'''กล้ามเนื้อเรียบ'''
| Image2 =
| Caption2 =
| System =
| MeshName =
| MeshNumber =
| DorlandsPre =
| DorlandsSuf =
}}
 
[[ภาพ:Illu esophageal layers.jpg|thumb|ชั้นต่างๆ ของ[[หลอดอาหาร]]:<BR>1. ชั้น[[เยื่อเมือก]] (mucosa) <BR>2. [[ชั้นใต้เยื่อเมือก]] (submucosa) <BR>3. [[ชั้นกล้ามเนื้อ]] (muscularis) <BR>4. [[ชั้นแอดเวนทิเทีย]] (adventitia) <BR>5. [[กล้ามเนื้อลาย]] (striated muscle) <BR>6. กล้ามเนื้อลายและกล้ามเนื้อเรียบ (Striated and smooth) <BR>7. กล้ามเนื้อเรียบ (Smooth muscle) <BR>8. [[ชั้นมัสคิวลาริส มิวโคซา]] (Lamina muscularis mucosae) <BR>9. [[ต่อมหลอดอาหาร]] (Esophageal glands)]]
 
18,809

การแก้ไข