ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กบิลพัสดุ์"

เพิ่มขึ้น 1,082 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
สังเวชนียสถานที่แท้จริงอาจอยู่ที่ อัฟกานิสถาน
(สังเวชนียสถานที่แท้จริงอาจอยู่ที่ อัฟกานิสถาน)
ไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีที่หนักแน่นว่าสถานที่ปัจจุบันที่ใช้เป็นสังเวชนียสถานเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและแสวงบุญของชาวพุทธนั้น
เป็นเมืองกบิลพัสดุ์จริงตามพระไตรปิฏก
 
เนื่องจากการค้นหาสังเวชนียสถานนั้นเริ่มต้นขึ้นในสมัยที่อินเดียถูกปกครองโดยอังกฤษ มีข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจว่า กรุงคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน ใช้การเขียนชื่อเมืองตามภาษาท้องถิ่นว่า Kabil จึงมีความเป็นไปได้ว่า กรุงคาบูลนั้น คือเมืองกบิลพัสดุ์ ในสมัยพุทธกาล ประเทศอัฟกานิสถานอาจเป็นจุดกำเนิดพระพุทธศาสนาที่แท้จริง เนื่องจากค้นพบซากโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาจำนวนมาก
 
== เมืองกบิลพัสดุ์ในปัจจุบัน ==
1

การแก้ไข