ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตสะพานสูง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[เขตบางกะปิ]] มีคลองบึงบ้านม้า คลองโคลัด คลองวังใหญ่บน และคลองบ้านม้า 2 เป็นเส้นแบ่งเขต
 
เขตสะพานสูงเป็นท้องที่ที่มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย คลองที่มีความสำคัญ ได้แก่ [[คลองแสนแสบ]] [[คลองบ้านม้า 1]] [[คลองทับช้างล่าง]] [[คลองลาดบัวขาว]] [[คลองสะพานสูง]] [[คลองหลอแหล]] เป็นต้น ตั้งแต่อดีตมีการสร้างสะพานข้ามคลองขึ้นเพื่อให้ผู้คนทั้งสองฝั่งคลองเหล่าล่านั้นสามารถติดต่อไปมาหาสู่กันได้ แต่เนื่องจากการเดินทางทางน้ำมีความสำคัญมาก จึงจำเป็นต้องสร้างสะพานทรงสูงเข้าไว้เพื่อให้เรือทุกขนาดสามารถลอดผ่านไปได้สะดวก สะพานลักษณะดังกล่าวมีอยู่ทั่วไปในพื้นที่ จึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นที่มาของชื่อ "สะพานสูง"<ref>สำนักงานเขตสะพานสูง. [http://203.155.220.239/subsite/index.php?strOrgID=001023&strSection=aboutus&intContentID=214 ประวัติความเป็นมาของเขตสะพานสูง.] สืบค้น 25 ตุลาคม 2551.</ref>
== ที่มาของชื่อเขต ==
เขตสะพานสูงเป็นท้องที่ที่มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย คลองที่มีความสำคัญ ได้แก่ [[คลองแสนแสบ]] [[คลองบ้านม้า 1]] [[คลองทับช้างล่าง]] [[คลองลาดบัวขาว]] [[คลองสะพานสูง]] [[คลองหลอแหล]] เป็นต้น ตั้งแต่อดีตมีการสร้างสะพานข้ามคลองขึ้นเพื่อให้ผู้คนทั้งสองฝั่งคลองเหล่านั้นสามารถติดต่อไปมาหาสู่กันได้ แต่เนื่องจากการเดินทางทางน้ำมีความสำคัญมาก จึงจำเป็นต้องสร้างสะพานทรงสูงเข้าไว้เพื่อให้เรือทุกขนาดสามารถลอดผ่านไปได้สะดวก สะพานลักษณะดังกล่าวมีอยู่ทั่วไปในพื้นที่ จึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นที่มาของชื่อ "สะพานสูง"<ref>สำนักงานเขตสะพานสูง. [http://203.155.220.239/subsite/index.php?strOrgID=001023&strSection=aboutus&intContentID=214 ประวัติความเป็นมาของเขตสะพานสูง.] สืบค้น 25 ตุลาคม 2551.</ref>
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม