ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ "ศาลรัฐธรรมนูญกลาง" → "ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์" ด้วยสจห.)
{{ใช้คศ|240px}}
{{Infobox high court
|court_name = ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์กลาง<br>BundesverfassungsgerichtFederal Constitutional Court
| image = BVerfG-Tafel.JPG
| imagesize = 175px
}}
 
'''ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์กลาง''' ({{lang-de|Bundesverfassungsgericht, ย่อว่า BVerfG}}; {{lang-en|Federal Constitutional Court}}) เป็น[[ศาลรัฐธรรมนูญ]]ชั้น[[ศาลสูงสุด|สูงสุด]]แห่ง[[สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี]] จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญซึ่งเรียกว่า "[[Basic Law for the Federal Republic of Germany|กฎหมายหลักสำหรับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี]]" (Basic Law for the Federal Republic of Germany) มีบัลลังก์อยู่ ณ เมือง[[Karlsruhe|คาร์ลสรูอา]] (Karlsruhe) โดยเจตนาจะให้อยู่ห่างจากหน่วยงานรัฐบาลกลางทั้งหลายในกรุง[[เบอร์ลิน]]และเมืองอื่น ๆ
 
ภารกิจหลักของศาล คือ [[judicial review|การทบทวนโดยฝ่ายตุลาการ]] ศาลจึงสามารถวินิจฉัย[[ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ]]ของกฎหมาย และกฎหมายที่ศาลวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจะสิ้นผลไป ในแง่นี้ ศาลมีอำนาจทำนองเดียวกับศาลสูงสุดอื่น ๆ ที่สามารถพิจารณาทบทวนการกระทำของรัฐได้ แต่ศาลยังมีอำนาจเพิ่มเติมอีกหลายประการ บรรดา[[interventionism|นักนิยมการแทรกแซง]] (interventionist) จึงถือว่า ศาลนี้เป็นศาลระดับชาติที่มีอำนาจมากที่สุดในโลก อย่างไรก็ดี แม้เป็นศาลสูง แต่ศาลไม่รับชำระอุทธรณ์จากศาลอื่น
| format =PDF
| accessdate =<code>19 August 2010</code>
}}</ref> แต่รายละเอียดนั้นกำหนดอยู่ในกฎหมายส่วนกลาง คือ รัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์กลาง (Bundesverfassungsgerichts-Gesetz; Federal Constitutional Court Act) รัฐบัญญัตินี้ยังระบุวิธีบังคับตามคำวินิจฉัยของศาลด้วย โดยนัยดังกล่าว ศาลจึงมีวิธีพิจารณาที่เคร่งครัด และเรื่องที่อยู่ในอำนาจมีดังนี้
 
* [[Verfassungsbeschwerde|การร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญ]] (Verfassungsbeschwerde; constitutional complaint) เป็นกรณีที่บุคคลสามารถร้องทุกข์ต่อศาลว่า ถูกละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่น้อยครั้งที่ผู้ร้องทุกข์จะชนะคดี เพราะตามสถิติแล้ว ตั้งแต่ปี 1951 มีเพียงร้อยละ 2.5 ที่ชนะคดี แต่หลายคดี ๆ ก็ส่งผลให้กฎหมายจำนวนมากถูกวินิจฉัยให้เป็นโมฆะ โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร อนึ่ง ตั้งแต่ปี 1957 ถึงปี 2002 มีคดีทำนองนี้ขึ้นสู่ศาลจำนวน 135,968 เรื่อง คดีส่วนใหญ่ของศาลจึงเป็นคดีประเภทนี้
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
 
{{commons category|Bundesverfassungsgericht|ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์กลาง}}
 
* [http://www.bundesverfassungsgericht.de/ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ]
* รัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์กลาง: [http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bverfgg/ ภาษาเยอรมัน] • [http://www.iuscomp.org/gla/statutes/BVerfGG.htm ภาษาอังกฤษ]
 
{{Supreme Courts of Germany}}
14,926

การแก้ไข