ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ร้องแลกไข่"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
 
* ถ้าผู้เข้าแข่งขันสามารถทำคะแนนจากการร้องเพลง 3 เพลงได้ตั้งแต่จำนวนไข่ที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นไป จะได้รับของรางวัลที่ต้องการกลับบ้าน
* ถ้าหากทำคะแนนได้ 150200 คะแนนเต็ม จะได้เงินรางวัลพิเศษเพิ่มไปอีก 50,000 บาท
* ถ้าหากทำคะแนนได้น้อยกว่าจำนวนไข่ที่คณะกรรมการกำหนด ผู้เข้าแข่งขันจะถูกลงโทษ โดยการลงโทษในรายการนี้มี 2 รูปแบบ ดังนี้
 
312

การแก้ไข