ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอทานอล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{chembox
| ImageFileL1ImageFileL1 = Ethanol-2D2D-skeletal.svgัี
| ImageFileL2ImageFileL2 = ่รีึีEthanol_flat_structure.png
| ImageFileR1 = Ethanol-3D-vdW.png
| ImageFileR2 = Ethanol-3D-balls.png
| IUPACName = Ethanol
| OtherNames = Ethyl alcohol; grain alcohol; pure alcohol; hydroxyethane; drinking่มันน้นส alcohol; ethyl hydrate
| Section1 = {{Chembox Identifiers
| SMILES = CCO
6

การแก้ไข