ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทีโอที"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| วันก่อตั้ง = {{วันเกิด-อายุ|2497|2|24}}
| ผู้ก่อตั้ง = [[รัฐบาลไทย]]
| สืบทอดจาก_1 = [[องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย]] หรือ [[องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย|ท.ศ.ท.]] ([[24 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2497]] - [[31 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2545]])
| สืบทอดจาก_2 = [[บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]] (31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548)
| สืบทอดจาก_3 =
| สืบทอดโดย =
| เขตอำนาจ =
| กองบัญชาการ = 89/2 [[ถนนแจ้งวัฒนะ]] [[แขวงทุ่งสองห้อง]] [[เขตหลักสี่]] [[กรุงเทพมหานคร]]
| latd= |latm= |lats= |latNS=
| longd= |longm= |longs= |longEW=
}}
 
'''บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ''' (TOT Public Company Limited) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสื่อสารโทรคมนาคม และถือเป็นกิจการ[[โทรศัพท์แห่งชาติ]]ของไทย ดำเนินกิจการเกี่ยวกับโทรศัพท์และการสื่อสาร แปรรูปมาจาก ''[[องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย]]'' ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ [[24 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2497]] ปัจจุบันยังคงมีสถานะเป็น[[รัฐวิสาหกิจ]] ในสังกัด[[กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม]] โดยมี[[กระทรวงการคลัง]]เป็น[[ผู้ถือหุ้น]]ทั้งหมด
 
ทีโอที ทำหน้าที่ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภท ทั้งในและระหว่างประเทศ ผ่านบริการต่าง ๆ ทั้งทางสาย[[โทรศัพท์]] [[อินเทอร์เน็ต]] [[โทรศัพท์เคลื่อนที่]] ซึ่งประกอบด้วยใบอนุญาตแบบที่ 3 (ที่มีโครงข่ายของตนเองเพื่อให้เช่าใช้) เดิมเป็นองค์กรที่ทั้งควบคุมการให้บริการโทรคมนาคม และเป็นผู้ให้บริการวิทยุสื่อสาร แต่ในปัจจุบัน โอนหน้าที่กำกับดูแลไปยัง [[คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ]] (กสทช.)
=== องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หรือ ท.ศ.ท. ===
[[ไฟล์:Emblem of Telephone Organization of Thailand.png|185px|right]]
เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งของ[[กรมไปรษณีย์โทรเลข]] ใช้ชื่อว่ากอง[[ช่างโทรศัพท์]] โดยได้เปลี่ยนมาเป็น'''[[องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย]]''' หรือ '''[[องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย|ท.ศ.ท.]]''' (Telephone Organization of Thailand) เมื่อวันที่ [[24 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2497]] ในช่วงแรกรับผิดชอบเฉพาะการวาง[[ชุมสายโทรศัพท์]]ใน[[เขตนครหลวง]] แต่ในภายหลังได้ดูแล[[กิจการโทรศัพท์]]ของทั้งประเทศ โดยโอนความรับผิดชอบมาจาก[[กรมไปรษณีย์โทรเลข]]
 
=== บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ===
=== บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ===
[[ไฟล์:TOT LOGO.png‎|185px|right]]
ชื่อ[[บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]] ได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยจดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด มหาชน ใช้ชื่อว่า '''บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ''' (TOT Public Company Limited) เมื่อวันที่ [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2548]] นัยว่าเพื่อให้เป็นชื่อที่ตรงกันทั้ง[[ภาษาไทย]]และ[[ภาษาอังกฤษ]] พร้อมเปลี่ยนตราสัญลักษณ์เหลือเพียงเครื่องหมาย ทีโอที
 
=== เกม เทลส์รันเนอร์ ===
54

การแก้ไข