ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาร์เคีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(typo check)
[[นาโนอาร์เคออตา]]<br />
}}
'''อาร์เคีย''' เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้าย[[แบคทีเรีย]]is not a bacteria แต่เชื่อว่ามีวิวัฒนาการแยกมา เพราะมี[[เยื่อหุ้มเซลล์]]ที่แปลกออกไป เป็น[[โปรคาริโอต]]ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและใน[[มหาสมุทร]] [[ผนังเซลล์]]ไม่มี[[เปบทิโดไกลแคน]] [[กรดไขมัน]]ในเยื่อหุ้มแตกกิ่ง ไม่ไวต่อ[[ยาปฏิชีวนะ]] ยีนไม่มี[[อินทรอน]] [[RNA polymerase]] มีหลายชนิด บางส่วนเหมือน[[ยูคาริโอต]] rRNA บางส่วนคล้ายกับของยูคาริโอตด้วยเช่นกัน กลุ่มของอาร์เคียที่สำคัญได้แก่
* อาร์เคียที่อยู่ในสภาพเค็มจัด (extreme halophiles) เป็นอาร์เคียที่ชอบเจริญในบริเวณที่มี[[เกลือ]]มาก เช่นใน[[นาเกลือ]] ตัวอย่างเช่น ''Halobacterium halobium'' เป็นอาร์เคียที่สังเคราะห์แสงได้โดยใช้[[รงควัตถุ]]สีม่วงที่เรียก [[แบคเทอริโอโรโดปซิน]] (bacteriorhodopsin)
* อาร์เคียที่ชอบอากาศร้อนจัด (exthreme thermophilies) พบในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 100<sup>o</sup>C หรือในแหล่งน้ำที่เป็นกรด ทำให้แหล่งน้ำที่เป็นกรดมีสีเขียว ตัวอย่างเช่น ''Sulfolobus'' ซึ่งได้พลังงานจากการออกซิไดส์เหล็กและ[[กำมะถัน]]
ผู้ใช้นิรนาม