ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243"

== รายชื่อทางแยก ==
{{ทางแยก/เริ่ม
| width = 100%
| ประเภท = ทางหลวงแผ่นดิน
| หมายเลข = 243
| ทิศทาง = '''หนองคาย−สะพานมิตรภาพไทย-ลาว'''
}}
{{ทางแยก/ส่วน
| ประเภท = ทางหลวงแผ่นดิน
| หมายเลข = 243
| ทิศทาง = หนองคาย−สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
}}
{{ทางแยก
ผู้ใช้นิรนาม