เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ยกเลิก เวบไซด์ www.tmn.co.th เนื่องจากไม่ใช่เวบไซด์ของบริษัทฯ
| net_income =
| สโลแกน =
| เว็บ = [http://www.tmn.co.th www.tmn.co.th]
}}
'''บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด''' เดิมเป็น[[รัฐวิสาหกิจ]] ประเภทบริษัทจำกัด ในสังกัด[[กระทรวงคมนาคม (ประเทศไทย)|กระทรวงคมนาคม]] ดำเนินธุรกิจด้านการบริการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ บริการด้านคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ ตลอดจนธุรกิจการขนส่งทางน้ำ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี [[พ.ศ. 2483]] ปัจจุบันยุบเลิกกิจการแล้ว
ผู้ใช้นิรนาม