ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:โครงการวิกิภูมิศาสตร์"

นำส่วนหัวของสถานีย่อย:ภูมิศาสตร์ออกเพื่อไม่ให้หมวดหมู่สถานีย่อยมาปนกับโครงการวิกิ
(นำส่วนหัวของสถานีย่อย:ภูมิศาสตร์ออกเพื่อไม่ให้หมวดหมู่สถานีย่อยมาปนกับโครงการวิกิ)
{{สถานีย่อย:ภูมิศาสตร์/ส่วนหัว}}
{{วิกิพีเดีย:โครงการวิกิภูมิศาสตร์/ส่วนหัว}}
{{วิกิพีเดีย:โครงการวิกิภูมิศาสตร์/กล่องขวา}}