ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:โครงการวิกิภูมิศาสตร์"

บรรทัด 99:
 
== บทความที่ต้องการ ==
=== บทความที่มีความต้องการมากที่สุด ===
{{col-begin}}
{{col-23}}
* [[การกลายเป็นทะเลทราย]] ([[:en:กesertification]])
* [[อัลคันควีนจา]] ([[:en:Aucanquilcha]])
* [[การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ]] ([[:en:biodiversity loss]])
* [[เขตแดน]] ([[:en:border]])
* [[เค้าโครงภูมิศาสตร์แอฟริกา]] ([[:en:geographyoutline of Africageography]])
{{col-23}}
* [[ตะวันออกใกล้โบราณ]] ([[:en:ancient near east]])
* [[พายุฤดูหนาว]] ([[:en:winter storm]])
* [[ภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย]] ([[:en:geography of australia]])
* [[ภูมิศาสตร์อเมริกาใต้]] ([[:en:geography of south america]])
{{col-3}}
* [[ภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือ]] ([[:en:geography of north america]])
* [[ภูมิศาสตร์แอฟริกา]] ([[:en:geography of africa]])
* [[ภูมิศาสตร์แอนตาร์กติกา]] ([[:en:geography of antarctica]])
{{col-end}}
=== บทความที่มีความต้องการมาก ===
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[กระแสลมแรงขนาดเล็ก]] ([[:en:microburst]])
* [[กระแสลมแรงไหลลง]] ([[:en:downburst]])
* [[กระแสลมไหลขึ้น]] ([[:en:updraftvertical draft]])
* [[กระแสลมไหลลง]] ([[:en:downdraft]])
* [[การทำแผนที่]] ([[:en:cartography]])
* [[เขตแดน]] ([[:en:border]])
* [[เนินเขา]] ([[:en:hill]])
* [[คลื่นความเย็น]] ([[:en:cold wave]])
* [[คลื่นความร้อน]] ([[:en:heat wave]])
* [[ชายทะเล]] ([[:en:shore]])
{{col-3}}
* [[ชีวภูมิศาสตร์]] ([[:en:biogeography]])
* [[ที่ราบสูง]] ([[:en:Plateau]])
Line 118 ⟶ 135:
* [[พายุน้ำแข็ง]] ([[:en:ice storm]])
* [[พายุฝุ่น]] ([[:en:dust storm]])
* [[พายุไฟ]] ([[:en:firestorm]])
* [[พายุฤดูหนาว]] ([[:en:winter storm]])
* [[พายุหิมะ]] ([[:en:blizzard]])
* [[วิหารพระอาทิตย์ เมืองโกณารัก]] ([[:en:Konark Sun Temple]])
* [[แอเบอร์ดีนไชร์]] ([[:en:Aberdeenshire]])
* [[ฮอลลีวูด (เคาน์ตีดาวน์)]] ([[:en:Holywood]])
{{col-2}}
* [[ภูมิมาตรศาสตร์]] ([[:en:geodesy]])
{{col-3}}
* [[ภูมิรัฐศาสตร์]] ([[:en:geopolitics]])
* [[ภูมิศาสตร์บรรพกาล]] ([[:en:palaeogeography]])
* [[ภูมิศาสตร์แอฟริกา]] ([[:en:geography of Africa]])
* [[ภูมิอากาศวิทยาบรรพกาล]] ([[:en:palaeoclimatology]])
* [[ภูมิอากาศวิทยา]] ([[:en:climatology]])
* [[มาตราส่วนแผนที่]] ([[:en:scale (map)]])
* [[เกรตเพลนส์]] ([[:en:Great Plains]])
* [[เข็มขัดแอลไพด์]] ([[:en:Alpide belt]])
* [[คาบสมุทรยูกาตัน]] ([[:en:Yucatán Peninsula]])
* [[ซับอาร์กติก]] ([[:en:subarctic]])
* [[เบียเกส]] ([[:en:Vieques, Puerto Rico]])
{{col-end}}
=== บทความที่มีความต้องการปานกลาง ===
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[อัลคันควีนจา]] ([[:en:Aucanquilcha]])
* [[พายุไฟ]] ([[:en:firestorm]])
* [[ร่องทอร์นาโด]] ([[:en:Tornado Alley]])
* [[หมู่เกาะทะเลจีนใต้]] ([[:en:South China Sea Islands]])
{{col-3}}
* [[นอร์ทออสซีเชีย-อาลาเนีย]]/[[สาธารณรัฐนอร์ทออสซีเชีย-อาลาเนีย]] ([[:en:North Ossetia-Alania]])
* [[:en:Vík í Mýrdal]]
* [[ครอยดอน]] ([[:en:Croydon]])
* [[คิงส์ครอส (ลอนดอน)]] ([[:en:Kings Cross, London]])
* [[เคาน์ตี ดาวน์]] ([[:en:County Down]])
* [[ซิกกูแรตแห่งอูร์]] ([[:en:Ziggurat of Ur]])
{{col-3}}
* [[บลูมมิงเดลส์]] ([[:en:Bloomingdale's]])
* [[วิมเบิลดัน (ลอนดอน)]] ([[:en:Wimbledon, London]])
{{col-end}}
=== บทความที่มีความต้องการต่ำ===
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[วิหารพระอาทิตย์ เมืองโกณารัก]] ([[:en:Konark Sun Temple]])
* [[ฮอลลีวูด (เคาน์ตีดาวน์)]] ([[:en:Holywood]])
* [[ภูมิอากาศวิทยาบรรพกาล]] ([[:en:palaeoclimatology]])
{{col-3}}
* [[เข็มขัดแอลไพด์]] ([[:en:Alpide belt]])
* [[Vík í Mýrdal]] ([[:en:Vík í Mýrdal]])
* [[คิงส์ครอส (ลอนดอน)]] ([[:en:Kings Cross, London]])
{{col-3}}
* [[รายชื่อแม่น้ำสายย่อยของแม่น้ำเจ้าพระยา]] ([[:en:List of tributaries of the Chao Phraya River]])
{{col-end}}