ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยเรื่องวิกิพีเดีย:เขียนงานอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์"

 
 
เรียนท่านที่สนใจร่วมอภิปรายเรื่องข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่สภากาแฟครับ [http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F_%28%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%29#.E0.B8.82.E0.B9.89.E0.B8.AD.E0.B8.A2.E0.B8.81.E0.B9.80.E0.B8.A7.E0.B9.89.E0.B8.99.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.A5.E0.B8.B0.E0.B9.80.E0.B8.A1.E0.B8.B4.E0.B8.94.E0.B8.A5.E0.B8.B4.E0.B8.82.E0.B8.AA.E0.B8.B4.E0.B8.97.E0.B8.98.E0.B8.B4.E0.B9.8C]
 
== คำขอแก้ไขกึ่งป้องกัน เมื่อ 4 กันยายน 2561 ==
 
 
 
 
 
<!-- เขียนคำขอของคุณเหนือเส้นนี้และอย่าลบเครื่องหมายทิลดาและวงเล็บเหลี่ยมด้านล่าง -->
}}
[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/202.29.179.169|202.29.179.169]]
ผู้ใช้นิรนาม