ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อารยธรรมมายา"

* [[ตีกัล]] ([[:en:Tikal]]) มีพีระมิดของชาวมายา สูง 212 ฟุต บนยอดวิหารมีห้องมากมาย มีแท่นบูชากับหินแกะสลักอักษรภาพเป็นจำนวนมาก ตามฝาผนังของวิหารก็มีรูปสลักเต็มแทบทุกด้าน
* [[เปเตน]] (Peten)
* [[ปาเลงเก]] ([[:enPalenqueen:Palenque]]) มีสิ่งก่อสร้างที่สร้างโดยปากัล พบหลุมศพจำนวนมากและในวิหารแห่งศิลาจารึก (Temple of the Inscriptions)
* [[ซีบิลชัลตุน]] ([[:en:Dzibilchaltun]]) มีวิหารขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า The Temple of the Seven Dolls
 
2,634

การแก้ไข