ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
| group2 =[[มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย|วิทยาเขตหนองคาย]]
| list2 = [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|บริหารธุรกิจ ]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์]] • [[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|ศิลปศาสตร์]] • [[คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|สังคมศาสตร์บูรณาการ]] • [[คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ]]
 
| group3= [[วิทยาลัย]]
2,374

การแก้ไข