ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
| valign = "top" |
* '''โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ'''
* '''หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต'''
2,374

การแก้ไข