ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จวง จิ้งเอ๋อร์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
===ละครโทรทัศน์ค่าย(ทีวีบี)===
(ปีพ.ศ. 2524)
*บัณฑิตเกียรตินิยมพยัคฆ์ร้ายแดนมังกร (Seekers 1981 前路)
*突破 (電視劇)|突破
(ปีพ.ศ. 2525)
1,106

การแก้ไข