ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จวง จิ้งเอ๋อร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*นางฟ้าสลัม (Gary's Angel 1984) 黃金約會)
*คุณครูคนใหม่ (為人師表 1984) นำแสดงโดย เยิ่นต๊ะหัว/จวงจิ้งเอ๋อ/ฝงชุ่ยฝัน
*ฤทธิ์ดาบหยดน้ำตา (Hero With Out Tears 1984 青鋒劍影)
*青鋒劍影
(ปีพ.ศ. 2528)
*呂四娘 (電視劇)|呂四娘
1,106

การแก้ไข