ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอดส์"

เพิ่มขึ้น 3 ไบต์  2 ปีที่แล้ว
เชื้อไวรัสเอชไอวีพบใน[[เลือด]]และสารคัดหลั่งหลายชนิดของร่างกาย ได้แก่ [[น้ำอสุจิ]] เมือกในช่องคลอดสตรี [[น้ำนม]] และอาจพบได้ในปริมาณน้อยๆ ใน[[น้ำตา]]และ[[ปัสสาวะ]] เมื่อพิจารณาจาก แหล่งเชื้อแล้วจะพบว่าเชื้อไวรัสเอชไอวีติดต่อได้ หลายวิธีคือ
 
* '''การมีเพศผสมพันธ์สัมพันธุ์''' เกิดขึ้นได้ทั้งการมีเพศสัมพันธ์กับ[[รักเพศเดียวกัน|เพศเดียวกัน]] และกับ[[รักต่างเพศ|เพศตรงข้าม]]
* '''การรับเลือดและองค์ประกอบของเลือด''' การปลูกถ่ายอวัยวะรวมทั้งไขกระดูกและน้ำอสุจิที่ใช้ผสมเทียมซึ่งมีเชื้อ แต่ในปัจจุบันปัญหานี้ได้ลดลงไปจนเกือบหมด เนื่องจากมีการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีในผู้บริจาคเหล่านี้ รวมทั้งคัดเลือกกลุ่มผู้บริจาคซึ่งไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น ไม่รับบริจาคเลือดจากผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น เป็นต้น
* '''การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน''' และของมีคมที่สัมผัสเลือด
ผู้ใช้นิรนาม