ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปัญญาอ่อน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มชื่อที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|
}}
'''ปัญญาอ่อน''' ({{lang-en|mental retardation, ย่อ: MR}}) หรือ; ({{lang-en|Intellectual disability, ย่อ: ID}}) เป็นความผิดปกติของการเจริญทางประสาททั่วกาย มีลักษณะคือ สมรรถนะของการรู้คิดบกพร่องอย่างสำคัญและขาด[[พฤติกรรมการปรับตัว]]ตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป เดิมนิยามปัญญาอ่อนว่ามีคะแนน[[ระดับเชาวน์ปัญญา]] (IQ) ต่ำกว่า 70<ref>{{Cite web
|title=The relevance of IQ scores
|url=http://www.2h.com/articles/iq-tests/the-relevance-of-iq-scores.html