ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
'''สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม''' ({{lang-en|Mammalia}}) จัดอยู่ใน[[ไฟลัม]][[สัตว์มีแกนสันหลัง]] โดยคำว่า ''Mammalia'' มาจากคำว่า ''Mamma'' ที่มีความหมายว่า "หน้าอก" เป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ที่มีการวิวัฒนาการและพัฒนาร่างกายที่ดีหลากหลายประการ รวมทั้งมี[[ระบบประสาท]]ที่เจริญก้าวหน้า สามารถดำรงชีวิตได้ในทุกสภาพสิ่งแวดล้อม<ref name="สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม">สัตววิทยา (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม), บพิธ-นันทพร จารุพันธุ์, สำนักพิมพ์[[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]], 2547, หน้า 411</ref> มีขนาดของร่างกายและรูปพรรณสัณฐานที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของสายพันธุ์ มีลักษณะเด่นคือมี[[ต่อมน้ำนม]]ที่มีเฉพาะในเพศเมียเท่านั้น เพื่อผลิตน้ำนมเพื่อใช้เลี้ยงลูกวัยแรกเกิด<ref>[http://www.dlf.ac.th/dltv/dltv-uploads/libs/html/161/animal/mama.html ลักษณะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม]</ref> เป็น[[สัตว์เลือดอุ่น]] มีขนเป็นเส้น ๆ '' (hair) '' หรือขนอ่อน '' (fur) '' ปกคลุมทั่วทั้งร่างกาย เพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิในร่างกาย ยกเว้น[[สัตว์น้ำ]]ที่ไม่มีขน
 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ไม่จัดอยู่ในประเภทสัตว์กลุ่มใหญ่ คือมีจำนวนประชากรประมาณ 4,500 ชนิด ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับ[[นก]] ที่มีประมาณ 9,200 ชนิด และ[[ปลา]]อีกประมาณ 20,000 ชนิด รวมทั้ง[[แมลง]]อีกประมาณ 800,000 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นสัตว์บก เช่น [[สุนัข]] [[ช้าง]] [[ลิง]] [[เสือ]] [[สิงโต]] [[จิงโจ้]] [[เม่น]] [[หนู]] ฯลฯ สำหรับสัตว์น้ำที่จัดเป็นเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ได้แก่ [[โลมา]] [[วาฬ]] [[มานาที]]และ[[พะยูน]] แต่สำหรับ[[สัตว์ปีก]]ประเภทเดียวที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมคือ[[ค้างคาว]] ซึ่ง[[กระรอกบิน]]และ[[บ่าง]]นั้น ไม่จัดอยู่ในประเภทของสัตว์ปีก เนื่องจากใช้ปีกในการร่อนไปได้เพียงแค่ระยะหนึ่งเท่านั้น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัว ยกเว้น[[ตุ่นปากเป็ด]]และ[[อีคิดนา]]เท่านั้นที่ออกลูกเป็นไข่
 
== วิวัฒนาการ ==
ผู้ใช้นิรนาม